Algemene voorwaarden Frankrijk

Algemene voorwaarden Gîtes La Planche

 1. Reservering, bevestiging, betaling
  Indien de huurder heeft besloten zijn vakantie in één van de gîtes van de verhuurder te willen doorbrengen, dan dient hij het reserveringsformulier ingevuld te mailen, de verhuurder stuurt hem dan een huurovereenkomst toe. Na ondertekening voor akkoord van de huurovereenkomst en de aangehechte algemene huurvoorwaarden dient hij 50% van de huurperiode (exclusief de borg en de schoonmaakkosten) binnen 3 werkdagen te voldoen.
  De boeking is pas definitief na terugsturen van de ondertekende overeenkomst met bijlagen (algemene voorwaarden) aan de verhuurder en na betaling van de eerste termijn. Betalingen gebeuren in Euro. Vergoedingen voor de verwerking van de betaling worden aan de huurder in rekening gebracht. Overschrijvingen via IBAN-bankrekeningen zijn kosteloos. Het restant van de huursom, de eindschoonmaakkosten(€ 100,00)  en de waarborgsom (€ 250,00) dient de huurder uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te voldoen. Indien de huurder binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode reserveert, dan dient het gehele bedrag ineens te worden voldaan. Niet tijdige betaling geeft de verhuurder het recht de reservering als geannuleerd te beschouwen. Op de huurovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing en is de plaats van betaling in België.

 2. Annulering
  Alle annuleringen van reserveringen moeten per e-mail worden gemeld. De datum van annulering wordt van kracht op de datum van ontvangst:
  1. De huurder wordt aangeraden zelf en op eigen kosten een annuleringsverzekering af te sluiten;
  2. Indien de huurder niet over een annuleringsverzekering beschikt zullen bij annulering door hem uitgevoerd volgende annuleringskosten aangerekend worden:
   1. Annulering meer dan twee maanden voor de huurdatum: 50 % van de totaal voorziene huursom;
   2. Annulering later: 100% van de totaal voorziene huursom;
  3. Wanneer de huurder zijn verblijf onderbreekt zal geen terugbetaling gebeuren;

Annuleren is vaak geen optie

Veel annuleringsverzekeringen betalen niet bij annulering vanwege een pandemie, waardoor de huurder met de kosten zou zitten indien zijn vakantie niet kan doorgaan. Daarom willen we de huurder wel in de gelegenheid stellen om als zijn vakantie toch niet kan doorgaan zijn vakantie te verzetten: onze omboekgarantie.

De huurder heeft recht op de omboekgarantie indien als gevolg van een pandemie een van de volgende maatregelen geldt:

1.  Op de afreisdag geldt dat  Frankrijk voor inwoners van het land waar hij woont niet mag worden ingereisd voor vakantiedoeleinden.
2.  Op de afreisdag geldt dat het land waar hij woont niet mag worden verlaten voor vakantiedoeleinden.
3.  Op de afreisdag een transitland niet mag worden doorkruist voor vakantiedoeleinden en een alternatieve reisroute redelijkerwijs niet van hem gevraagd kan worden.

Geldigheid
De omboeking moet zo snel als redelijkerwijs mogelijk worden gedaan en de nieuwe boeking moet binnen twaalf maanden plaatsvinden. De einddatum van de omgeboekte vakantie mag uiterlijk twaalf maanden na de einddatum van de oorspronkelijke reis liggen. Het reeds betaalde bedrag wordt gebruikt als aanbetaling voor de nieuwe gereserveerde periode. Het totaalbedrag dat van toepassing is, wordt bepaald door de nieuw gekozen periode en de beschikbaarheid van de gîte. 

Wat indien de huurder geen gebruik wenst te maken van de omboekgarantie?

In dat geval blijven onze algemene voorwaarden van toepassing (zie hierboven).

 1. Aansprakelijkheid
  Tijdens zijn verblijf is de huurder burgerlijk aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Om deze reden adviseren wij de huurder een aansprakelijkheidsverzekering  brand/BA af te sluiten voor de gehuurde gîte, dit kan meestal via een uitbreiding van zijn eigen brand /BA verzekering gedurende het verblijf. De eigenaar/verhuurder kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en letsels, die de huurders en anderen die zich in of bij de gehuurde gîte bevinden tijdens hun verblijf zouden kunnen overkomen en voor ongemakken die voortkomen uit overmachtssituaties (extreme weersomstandigheden, gevallen van terrorisme,…) en onverwachte activiteiten rond de gîte. Evenmin is de verhuurder aansprakelijk voor storingen in water en elektra toevoer, storing in de wifi aansluiting, overlast bij extreme weersomstandigheden, overstroming en blikseminslag in de apparatuur van de huurder (o.a. laptop, lader GSM enz.).

 2. Borgstelling
  Bij het voldoen van de laatste termijn betaalt de huurder een waarborgsom van € 250,00. Indien er sprake is van verwijtbare beschadigingen of problemen moet de huurder de verhuurder verwittigen. Schade door breuk, extra schoonmaakkosten van bevlekte tapijten, dekbedden, matrasovertrekken, matrassen enz. zullen ook met de waarborg verrekend worden. Bij de overname van de installaties  en de sleutel zal een controle worden uitgevoerd om eventuele schade in- en buiten de gîte, bij- of in het zwembad/zomerkeuken/jacuzzi  vast te stellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten , wordt de borgsom van (€ 250,00) minus het eventueel extra elektriciteit- en waterverbruik op de bankrekening van de huurder gestort. Indien de schade veroorzaakt door de huurder groter zou zijn dan de door hem gestorte waarborg  zal de huurder per aangetekend schrijven  door de verhuurder worden verwittigd van de totale afrekening van de schade. Kan er wel een verrekening plaatsvinden, dan verrekent de verhuurder dit met de overgebleven borgsom.
 1. Aankomst en vertrek
  De huurperiode is minimaal 1 week en gaat in op de eerste zaterdag van aankomst vanaf 15.00 uur en eindigt op zaterdag vertrekdag uiterlijk om 10.00 uur. Na ontvangst van de laatste betaling, ontvangt de huurder een routebeschrijving en de juiste procedure voor sleuteloverdracht ter plaatse. De sleutel moet na de huurperiode onmiddellijk terug overhandigd worden aan onze beheerders tijdens het opmaken van de eindinventaris (i.v.m. de borg).
 1. Gebruik van onze gîtes
  1. Maximum aantal personen en gebruik: Onze gîtes l’Escale en Bellevue zijn uitsluitend voor privaat gebruik en als vakantiewoning te betrekken door maximaal 6 personen meegedeeld in het reserveringsformulier. Het is de huurder verboden – zelfs tijdelijk – onderdak te verschaffen aan personen die geen deel uitmaken van de huurovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, hetgeen met meerkosten gepaard kan gaan. Er mag niet gekampeerd worden op het domein van Gîtes La Planche. Een mobilhome is enkel toegestaan indien deze dienst doet als transportmiddel van de huurder, derden mogen er niet in logeren. Onderverhuringen evenals verhuringen voor beroepsdoeleinden zijn ten stelligste verboden. Iedere vastgestelde afwijking resulteert in een schadevergoeding t.b.v. 75% van de huursom.
  2. Sleutel gîte: De huurder ontvangt één unieke sleutel bij aankomst van onze beheerders waarmee hij het toegangshek tot zijn privétuin, zijn gîte, de toegangsdeur zwembadzone en de zomerkeuken kan openen. Draag zorg voor deze sleutel, hij maakt deel uit van een complex sleutelplan, verlies kost € 250,00!!!
  3. Inventaris: De gîte is volledig ingericht, echter linnengoed zoals hoeslakens, dekbedhoezen, slopen, hand, bad- en keukenhanddoeken dient de huurder zelf mee te nemen. Onmiddellijk na aankomst dient de huurder de inventarislijst te controleren op aanwezigheid, op goed functioneren en/of aanwezige schade. Indien binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode geen melding van onjuistheden is gedaan bij onze beheerders ter plaatse, wordt aangenomen dat alles in orde bevonden is en is de huurder vanaf dat tijdstip verantwoordelijk voor deze inventaris
  4. Huisdieren: NIET toegestaan
  5. Roken: In de gîtes mag NIET gerookt worden
  6. Respect en rust: Iedere aanwezige op het domein is gehouden zich aan het intern reglement te houden en de rust en privacy van alle aanwezigen te respecteren.
  7. Water en elektriciteitsverbruik: Het normaal gebruik van water ( 3m³) en elektriciteit (150 kWh.) is in de huurprijs begrepen, dit is in principe ruim voldoende voor 6 personen gedurende één week. Op de aankomst- en de vertrekdag worden de meterstanden opgemeten,  meerverbruik zal in rekening worden gebracht  (€ 0,30 per kWh. elektriciteit en € 5,00 per m³ water ) en verrekend met de borg.
  8. Verwarming: De huurder heeft steeds de mogelijkheid bij te verwarmen met elektrische radiatoren aanwezig in iedere ruimte van de gîte. De afrekening gebeurt via de elektriciteitsafrekening. Hout voor de houtkachel aan € 50,00 per stère op aanvraag.
  9. Gebruik sanitair (Opgelet: eigen waterzuiveringsinstallatie): De huurder zal geen vreemde zaken gooien in de wastafels, douches, WC’s en andere afvoeren waardoor de leidingen en filters verstopt kunnen raken. Verbod om olie en vet in de gootsteen te gieten. Verplicht gebruik van hygiënezakjes aanwezig bij iedere WC. Indien er toch verstoppingen zijn zal de huurder aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de ontstoppingswerken.
  10. Zwembad: In Frankrijk worden strenge veiligheidsregels gehanteerd betreffende het zwembad. Die regels hangen uit aan het zwembad en dienen nadrukkelijk te worden nageleefd. Het gebruik van het zwembad valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurders. Kinderen en volwassenen welke niet kunnen zwemmen mogen enkel het zwembad betreden onder toezicht van volwassenen. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen.

 2. Eindschoonmaak
  Wij rekenen voor de verplichte eindschoonmaak per gîte: € 100,00 voor het poetsen van de gîte, het zwembad en zijn terras, de zomerkeuken en de jacuzzi. De gîte moet bij vertrek wel opgeruimd en bezemschoon zijn achtergelaten:
  1. Alle vertrekken uitgeborsteld en opgeruimd;
  2. Volledige inventaris op voorziene plaats;
  3. Vuilbakken leeg en vuilzakken dichtgebonden in de afvalcontainer in de afvalberging tegen de straat (bruine deur aan hoofdingang) Glazen flessen zelf naar glascontainer brengen in centrum HYDS, achter de bakker;
  4. Vaat gedaan en alle vaatwerk op zijn plaats;
  5. Dekbedden opgeplooid en samen met bedspreien en hoofdkussens op de bedden gelegd;
  6. Het zwembad moet schoon zijn en de ligstoelen e.d. moeten opgeruimd zijn;
  7. Barbecue moet proper gemaakt na gebruik;

           Indien de gîte niet in een aanvaardbare toestand wordt achtergelaten is de verhuurder gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

Frank Rummens
Roode Roosstraat 9 bus 2.03

3500 HASSELT (België)
00(32)477452833

Rummensfrank@skynet.be